Przepisy dotyczące dokumentów elektronicznych i podpisu elektronicznego

Ponieważ w polskim Internecie nie udało mi się zlokalizować sensownego spisu aktów prawnych dotyczących dokumentów elektronicznego (poza ipsec.pl, które to jednak ma niepoprawne odnośniki do niektórych z nich), pozwolę sobie stworzyć spis najważniejszych rozporządzeń dotyczących tego tematu.

 1. Ustawa o podpisie elektronicznym (wersja html)
 • Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450
 1. Warunki techniczne i organizacyjne... (wersja html)
 • Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1094
 • Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące tzw. bezpiecznego urządzenia, certyfikatów kwalifikowanych i procedur bezpieczeństwa w Centrach Certyfikacji
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (zobacz też: wersja html)
  • Dz. U. 2007 nr 151 poz. 1078
  • Wydane na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  • Określa zasady działania repozytorium wzorów dokumentów w formie elektronicznej oraz definiuje, czym jest wzór elektroniczny (składa się z XSD i referencyjnego XSL),
  • reguluje działanie CRD.
 • Ustawa o informatyzacji
  • Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
  1. Warunki doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (zobacz też: wersja html)
  • Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1651
  • Wydane a podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
  • Dotyczy korespondencji elektronicznej wchodzącej do urzędu. Wymagania techniczne dotyczące przyjmowania przez urzędy dokumentów elektronicznych, w tym: konieczność wystawiania UPO (i jego składowe), korzystania z HSM. Niektórzy twierdzą, że - ponieważ ustawa o informatyzacji dotyczy tylko administracji - w praktyce żaden obywatel nie musi się do niej stosować.
 • Minimalne wymagania dla systemów informatycznych
  • Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766
  • Wydane a podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
  • Specyfikacja formatów danych i technologii, z których powinny umieć skorzystać (nie mylić z wykorzystywać jako podstawowe) systemy informatyczne wykorzystywane w administracji państwowej.
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173
  1. Wymagania techniczne formatów zapisu i nośników materiałów przekazywanych do archiwum, wersja html
  • Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519
  • Zawiera wytyczne dotyczące formatu metadanych wysyłanych do archiwum oraz XMLSchema specyfikujące plik z metadanymi.
 • Niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych Zobacz też: wersja html
  • Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517
  • Specyfikuje metadane, które powinny znajdować się w dokumentach powstałych i gromadzonych w organach państwowych. Nakłada obowiązek wykorzystywania XML w wypadku dokumentów przesyłanych elektronicznie.
  • Objaśnienia: tutaj.
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168
  1. Sporządzanie i doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych
  • Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1664
  • Dotyczy komunikacji od urzędnika do obywatela. Specyfikuje sposób potwierdzenia odebrania przez obywatela dokumentów wysłanych przez urzędy.
 • O podatku od towarów i usług
  • Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
  1. Faktury w formie elektronicznej (e-faktury)
  • Dz.U. 2005 nr 133 poz. 1119
  • Faktury w formie elektronicznej muszą być podpisane z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego.

  Dodaj komentarz

  Markdown

  • Quick Tips:
   • Two or more spaces at a line's end = Line break
   • Double returns = Paragraph
   • *Single asterisks* or _single underscores_ = Emphasis
   • **Double** or __double__ = Strong
   • This is [a link](http://the.link.example.com "The optional title text")
   For complete details on the Markdown syntax, see the Markdown documentation and Markdown Extra documentation for tables, footnotes, and more.

  Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

  Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  CAPTCHA
  Proszę, przepisz napis z obrazka do okienka poniżej. Sprawdzamy w ten sposób, czy nie jesteś aby robotem. Wielkość znaków ma znaczenie!
  By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.