Format podpisu w skrzynce podawczej

Istnieją wątpliwości, z jakiego formatu podpisu powinna korzystać skrzynka podawcza (rozumiana jako oprogramowanie służące zarówno do odbierania dokumentów elektronicznych przychodzących do urzędu, jak przez ten urząd wysyłanych). Polskie ustawodawstwo rozróżnia tutaj przypadki opisane poniżej.

Dokumenty wysyłane do urzędu

Rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym nie nakłada wymogu stosowania żadnego konkretnego formatu podpisu elektronicznego. W związku z tym należy założyć, że dla dokumentów składanych przez Interesantów w urzędach dopuszczalne są wszystkie formaty podpisu elektronicznego (pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi danego urzędu).

Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawiane przez urząd

UPO wystawione przez urząd po przyjęciu dokumentu elektronicznego nie musi być w ogóle podpisane - pod warunkiem zapewnienia w inny sposób jego integralności. W związku z tym nie obowiązują tutaj żadne wymagania w zakresie formatu podpisu. Należy jednak stosować się do wymagań wynikających z innych przepisów, na przykład z ustawy o informatyzacji.

Pisma wychodzące

Pisma wysyłane przez urzędników muszą być zgodne z rozporządzeniem z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych. Wymaga ono przy sporządzaniu pism w formie dokumentów elektronicznych zastosowania formatu XAdES zawierającego co najmniej:

 • dane pozwalające na ustalenie ważności certyfikatów kwalifikowanych,
 • informacje o czasie weryfikacji podpisu.

Wymagania te skutkują koniecznością zweryfikowania złożonego podpisu i dołączenia wyników takiej weryfikacji do struktury podpisu. Niektórzy eksperci wskazują tu na konieczność zastosowania formatu XAdES-C, jednak moim zdaniem wystarczający może okazać się na przykład podpis w formacie XAdES-BES rozszerzony o odpowiedź kwalifikowanej usługi DVCS, z wykorzystaniem elementu OtherCertStatusRefsType.

UPO wystawiane przez obywatela

Przy odbieraniu pisma z urzędu obywatel musi podpisać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Reguluje to wspomniane wyżej rozporządzenie z 27 listopada 2006 roku. Nie określa ono, jaki format podpisu powinien być użyty do podpisania tego poświadczenia, należy zatem założyć, że dopuszczalne są tutaj wszystkie formaty podpisu określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Dla tego UPO nie są też określone żadne wymagania w zakresie jego weryfikacji ani przechowywania materiału dowodowego (listy CRL itp).

Należy zauważyć, że rozporządzenie nie określa, że takie poświadczenie ma być podpisane z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikownaego - umieszczony w rozporządzeniu wymóg stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego nie jest bowiem, w świetle definicji ustawy o podpisie elektronicznym, równoznaczny stosowaniu certyfikatów kwalifikowanych. Kwestia ta wymaga jednak dokładniejszej analizy.

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że:

 • dokumenty składane w urzędzie muszą być opatrzone podpisem w dowolnym formatem zgodnym z ustawą o podpisie elektronicznym,
 • w przypadku Urzędowego Poświadczenia Odbioru wystawianego przez urząd istnieje dowolność w zakresie stosowanego formatu podpisu,
 • w przypadku pism wychodzących z urzędu należy stosować format XAdES z załączonym materiałem umożliwiającym weryfikację podpisu,
 • w przypadku Urzędowego Poświadczenia Odbioru wystawianego przez obywatela należy stosować bezpieczny podpis elektroniczny w dowolnym formacie dopuszczanym przez ustawę o podpisie elektronicznym.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Markdown

 • Quick Tips:
  • Two or more spaces at a line's end = Line break
  • Double returns = Paragraph
  • *Single asterisks* or _single underscores_ = Emphasis
  • **Double** or __double__ = Strong
  • This is [a link](http://the.link.example.com "The optional title text")
  For complete details on the Markdown syntax, see the Markdown documentation and Markdown Extra documentation for tables, footnotes, and more.

Filtered HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <small>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Proszę, przepisz napis z obrazka do okienka poniżej. Sprawdzamy w ten sposób, czy nie jesteś aby robotem. Wielkość znaków ma znaczenie!
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.