Rejestracja wzorów dokumentów elektronicznych w CRD

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty publiczne wykorzystujące elektroniczne formularze mają obowiązek złożenia w prowadzonym przez MSWiA wzorów pism tworzonych na podstawie tychże formularzy. Odpowiednie wytyczne mają być opublikowane na BIP MSWiA. Okazuje się jednak, że realizacja tego wymogu wcale nie jest taka prosta.

Załóżmy, że przetwarzany dokument elektroniczny ma format XML. Aby opublikować wzór dla tego dokumentu w centralnym repozytorium wzorów dokumentów należy:

  1. Przygotować schemat xml (XSD) dla dokumentu;
  2. Przygotować plik XSL, który będzie mógł zostać użyty do wizualizacji dokumentu XML;
  3. Przygotować wyróżnik, to znaczy plik w formacie XML zawierający opis składanego wniosku.

W wyróżniku nie należy wypełniać pól dotyczących jednolitego identyfikatora ani adresów do plików XSD i XSL - zostaną one dodane przez e-PUAP. Nie należy też podpisywać go - mogłoby to spowodować brak możliwości późniejszego rozszerzenia wyróżnika.

Po przygotowaniu takiej paczki trzeba wypełnićwniosek o rejestrację wzoru na platformie e-PUAP. W tym celu wybieramy w portalu e-PUAP Katalog usług / wg podziału terytorialnego / POLSKA / Centralne Repozytorium Dokumentów / Złożenie wniosku o opublikowanie wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów. Następnie klikamy na ikonkę z notesem, by zobaczyć opis wniosku, i w sekcji Formularz wybieramy link Przejdź do formularza. Teraz musimy się zalogować, załączyć przygotowane pliki (XSD, XSL, wyróżnik) , złożyć podpis elektroniczny (musi to zrobić osoba upoważniona w danej jednostce administracji publicznej) i wysłać wniosek, a następnie trzymać kciuki za to, by ktokolwiek ten wniosek przyjął i odpowiedział.

Przedstawiona procedura nie została przeze mnie przetestowana na żywym organizmie, nie wiem więc, czy zadziała (i to zarówno ze względów technicznych, jak i organizacyjnych). Jest to jedynie moja interpretacja dostępnych materiałów - zawsze można jednak dopytać u źródła (telefon do Zespołu e-PUAP: (+48 22) 529 23 45). Swoją drogą ciekaw jestem, czy komukolwiek udało się ją przejść.

Na koniec - mała wątpliwość formalna.

Rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych zawiera definicję wyróżnika i obowiązek przekazania wzoru pisma do e-PUAPu (wyróżnik jest opracowywany wg wytycznych MSWiA umieszczonych na BIP MSWiA - tutaj).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej definiuje, czym jest wzór pisma, i określa, że struktura swego rodzaju opisu wzoru także powinna zostać zdefiniowana w ramach BIP (i jest tam zdefiniowana).

Niestety, nie widać logicznego powiązania między opisem wzoru a formularzami udostępnionymi na e-PUAP. Moim zdaniem formularz złożenia wniosku o publikację w CRD powinien być właśnie takim opisem wzoru (i spełniać wymagania opublikowane na BIP). Mam wrażenie, że MSWiA "zapomniało" o tym i wprowadziło własne, nowe rozwiązanie, "zapominając" uaktualnić odpowiednie strony BIP.

Kategoria: