Czym właściwie jest "karta zdrowia"?

W poprzednim wpisie zasygnalizowałem pomysły połączenia dowodu osobistego z kartą zdrowia. Nie sprecyzowałem jednak, co rozumiem pod pojęciem "karty zdrowia". Jak się okazuje, zdefiniowanie tego pojęcia nie jest tak proste, jak by się wydawało. Na początek przeanalizowałem więc jej najprostszą formę - Europejską kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

W Unii Europejskiej European Health Insurance Card (EHIC) - Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego (EKUZ) - to karta zdrowia wydawana przez poszczególne państwa UE, stanowiąca dowód, że jej posiadacz jest uprawniony do korzystania z opieki zdrowotnej poza granicami swojej Ojczyzny. Karta ta od stycznia 2006 roku jest obowiązującym dokumentem upoważniającym do skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego. Zastąpiła w tej roli dokumenty E-110, E-111, E-119 i E-128.

Karta EHIC jest wydawana osobom, które mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państwa członkowskiego UE, w którym składają odpowiednie podanie. W Polsce jednostką właściwą do załatwienia takiej karty jest NFZ.

Na karcie EHIC umieszczane są następujące dane jej posiadacza:
* imię i nazwisko,
* numer identyfikacyjny (PESEL),
* data urodzenia.

Karta jest standardowo ważna zazwyczaj przez 2 miesiące (za wyjątkiem kilku przypadków szczególnych). Ponieważ dowody osobiste mają być ważne przez 10 lat, połączenie tych dwóch dokumentów może okazać się bardzo trudne.

Źródła:
* Narodowy Fundusz Zdrowia: EKUZ
* EC.Europa.EU: The European Health Insurance Card

Kategoria: 

Komentarze

Wydaje się, że problem "tymczasowości" EKUZ może zostać łatwo zredukowany dzięki owemu chipowi. Na chipie znajdować się może przecież karta, która po upływie 2 miesięcy po prostu traci ważność.
Większym problemem jest raczej to, że EKUZ ma ujednolicony wzór w całej Unii Europejskiej i umieszczenie jej na dowodzie osobistym z tego względu przede wszystkim jest niemożliwe.

Dodaj komentarz

Markdown

 • Quick Tips:
  • Two or more spaces at a line's end = Line break
  • Double returns = Paragraph
  • *Single asterisks* or _single underscores_ = Emphasis
  • **Double** or __double__ = Strong
  • This is [a link](http://the.link.example.com "The optional title text")
  For complete details on the Markdown syntax, see the Markdown documentation and Markdown Extra documentation for tables, footnotes, and more.

Filtered HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <small>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Proszę, przepisz napis z obrazka do okienka poniżej. Sprawdzamy w ten sposób, czy nie jesteś aby robotem. Wielkość znaków ma znaczenie!
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.