Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - już działa

W 2008 roku analizowałem zagadnienie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). EPU ma za zadanie umożliwienie elektronicznego postępowania w sprawach wystawienia sądowego tytułu egzekucyjnego, będącego podstawą do windykacji należności. Należy odnotować, ,że od początku 2010 roku działa już system e-sądu, który ma te zadania realizować. Nabrały mocy także odpowiednie przepisy prawa.

O funkcjonowaniu e-sądu w pierwszych dniach jego istnienia pisał na przykład Olgierd Rudak na swojej stronie "Lege Artis", pojawiły się też komentarze w innych serwisach. Nie będę więc się skupiał na recenzowaniu samego systemu, zwrócę jednak uwagę na kilka istotnych rozwiązań, które zostały przyjęte.

Wymóg składania podpisu elektronicznego

Pozwany może komunikować się z e-Sądem drogą papierową. Jeśli jednak wybierze komunikację elektroniczną, e-sąd wymaga opatrzenia korespondencji podpisem elektronicznym. Dopuszczalne jest stosowanie certyfikatów kwalifikowanych lub certyfikatów wydawanych przez Centrum Certyfikacji e-Sądu:

Sprzeciw i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym, wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Osoba nie posiadająca ważnego certyfikatu kwalifikowanego przed złożeniem pisma powinna złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i pobrać certyfikat. Polityka certyfikacji. (źródło: e-sąd)

Przy okazji zastanawia mnie, czy certyfikat wystawiony w ramach e-Sądu może (technicznie) zostać wykorzystany do podpisywania na przykład poczty elektronicznej.

Płatności on-line

W systemie e-Sąd zastosowano moduł płatności on-line firmy eCard S.A.. Kwota do zapłaty jest powiększana o kwotę prowizji od transakcji, należną dla operatora. Jest to rozwiązanie, które było przeze mnie sygnalizowane w jednym z poprzednich artykułów na ten temat. Faktury wystawia eCard S.A. w formie elektronicznej. Opis w regulaminie płatności pozwala wnioskować, że niekoniecznie stosuje tutaj przepisy odpowiedniego rozporządzenia - w szczególności paragrafu 3, wymagającego wyrażenia zgody na wystawienie faktury elektronicznej. Zgoda taka powinna zostać wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej, przy czym zgoda elektroniczna musi być podpisana z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego (chyba, że system e-Sąd potraktujemy to system "klasy" EDI).

Kategoria: 
Tagi: 

Dodaj komentarz

Markdown

 • Quick Tips:
  • Two or more spaces at a line's end = Line break
  • Double returns = Paragraph
  • *Single asterisks* or _single underscores_ = Emphasis
  • **Double** or __double__ = Strong
  • This is [a link](http://the.link.example.com "The optional title text")
  For complete details on the Markdown syntax, see the Markdown documentation and Markdown Extra documentation for tables, footnotes, and more.

Filtered HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <small>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Proszę, przepisz napis z obrazka do okienka poniżej. Sprawdzamy w ten sposób, czy nie jesteś aby robotem. Wielkość znaków ma znaczenie!
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.