MSWiA wycofuje się z eksperymentów w dowodach

14 kwietnia MSWiA opublikowało projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, z którego wynika, że wycofuje się ze stosowania mediatora i ograniczonej identyfikacji w nowych dowodach osobistych. Zgodnie z projektem, z ustawy o dowodach osobistych znikną między innymi zapisy dotyczące zawieszeń certyfikatu podpisu elektronicznego. W dowodzie nie będzie też certyfikatu ograniczonej identyfikacji. W uzasadnieniu do projektu czytamy między innymi:

Podstawą techniczną dla przepisów ustawy odnoszących się do podpisu osobistego jest mechanizm tzw. mediatora, czyli zaufanej strony trzeciej, uczestniczącej w procesie składania podpisu. Prace nad implementacją ustawy dowiodły, że jego praktyczne zastosowanie rodzi problemy dotyczące interoperacyjności polskiego dowodu osobistego w ramach UE, a oczekiwane efekty zastosowania mediatora można osiągnąć także z wykorzystaniem dostępnych, standardowych mechanizmów oferowanych na rynku przez wiele podmiotów. W toku dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania przetargowego na dostawę blankietów dowodu stwierdzono, że żaden z potencjalnych dostawców blankietów nie oferuje rozwiązania, w którym mechanizm mediatora byłby już implementowany. Zachodziłaby zatem konieczność opracowania na potrzeby polskiego dowodu osobistego rozwiązania niestandardowego. Opracowanie takiego rozwiązania jest technicznie możliwe, jednak pociąga za sobą znaczące wydłużenie czasu dostawy blankietów, jak też wzrost kosztu blankietu.

Zasadniczym celem zastosowania mechanizmu mediatora w ustawie o dowodach osobistych było zyskanie pewności dotyczącej czasu złożenia podpisu oraz stworzenia możliwości czasowego zawieszania ważności certyfikatu, w szczególności w okresach,w których posiadacz dowodu osobistego nie sprawowałby nad nim bezpośredniej kontroli (wyjazdy zagraniczne itp.). Niemniej, pewność czasu złożenia podpisu można osiągnąć dzięki udostępnieniu standardowej usługi znacznikowania czasem. Odpowiednikiem zawieszania i wznawiania ważności certyfikatu jest zaproponowana w projekcie standardowa usługa unieważnienia starego i wydawania nowego certyfikatu. Ze względu na związany zwykorzystaniem mechanizmu mediatora długi czas i znaczący koszt oraz możliwość osiągnięcia tych samych funkcjonalności przy wykorzystaniu standardowych mechanizmów infrastruktury klucza publicznego, rezygnacja z rozwiązania o charakterze eksperymentalnym, które nie zostało do tej pory wdrożone w żadnym kraju świata, jest rozwiązaniem racjonalnym.

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Markdown

 • Quick Tips:
  • Two or more spaces at a line's end = Line break
  • Double returns = Paragraph
  • *Single asterisks* or _single underscores_ = Emphasis
  • **Double** or __double__ = Strong
  • This is [a link](http://the.link.example.com "The optional title text")
  For complete details on the Markdown syntax, see the Markdown documentation and Markdown Extra documentation for tables, footnotes, and more.

Filtered HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <small>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Proszę, przepisz napis z obrazka do okienka poniżej. Sprawdzamy w ten sposób, czy nie jesteś aby robotem. Wielkość znaków ma znaczenie!
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.