DM IDM SA

Dom Maklerski IDMSA jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, funkcjonującej w obszarze usług finansowych. W jej skład wchodzą m.in. spółki: Electus S.A., Electus Hipoteczny S.A., Idea TFI S.A., IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., A-Z Finanse S.A. (źródło). 

źródło: idmsa.pl
 

Grupa kapitałowa

Dom maklerski IDM SA

Podmiot dominujący Spółki, Dom Maklerski IDM SA koncentruje się na czterech głównych obszarach działalności:
 • Usługi brokerskie
 • Zarządzanie aktywami
 • Forex i rynki zagraniczne
 • Usługi korporacyjne – pozyskiwanie kapitału dla firm, transakcje i operacje kapitałowe oraz hedging

Electus

Electus to spółka zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami sektora służby zdrowia. Polskie szpitale od dawna mają trudności z płynnością finansową. Electus skupuje od wierzycieli długi podmiotów publicznych, dzięki czemu wierzyciel może znacznie szybciej odzyskać pieniądze. Ponadto świadczy też usługi wsparcia przy restrukturyzacji zadłużenia.

 
Electus przynosi duże zyski i cechuje się bardzo wysoką rentownością, znacznie przekraczającą 50%. Agencja ratingowa Fitch nadała Electus SA długoterminowy rating podmiotu w walucie obcej (foreign currency Long-term IDR) na poziomie "B-" (B z minusem) oraz długoterminowy rating krajowy (National Long-term rating) na poziomie "B+'(pol)" (B z plusem).
 
IDM SA posiada 100 procent akcji Electus SA.

Idea TFI

Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest licencjonowaną instytucją finansową, której celem jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Misją Towarzystwa jest zapewnienie Inwestorom optymalnych warunków do budowy portfela inwestycyjnego, poprzez pełną ofertę funduszy inwestycyjnych oraz profesjonalne wsparcie w procesie podejmowania decyzji. (źródło: http://www.ideatfi.pl/?d=12).

 
Udział Idea TFI w rynku otwartych funduszy inwestycyjnych systematycznie rośnie. W grudniu 2008 roku wynosił 0,37%, a w grudniu 2009 już 1.10%. Na uwagę zasługuje szczególny skok między listopadem 2009 (0.66%) a grudniem 2009 (1.10%).

IDM SA posiada 100% akcji w Idea TFI SA.

Akcje spółki

Perspektywy IDM SA wyglądają obiecująco, pomimo, że działa na przeżywającym ostatnio kłopoty rynku finansowym. W ocenie Zarządu sytuacja firmy jest jednak dobra, a cena akcji poniżej 5 zł (obecnie okolice 2.50 zł za akcję) jest znacząco niższa od ich realnej wartości. Dlatego też spółka prowadziła i chce nadal prowadzić skup akcji własnych w celu ich odsprzedaży
 
W 3 kwartale 2009 roku wycena księgowa spółki przypadająca na jedną akcję wyniosła 2.89 zł, a zysk na akcję - po bardzo złym ostatnim kwartale 2008 roku (strata 1.30 zł) - osiągnął poziom 0,08 zł. Kurs akcji IDM SA na dzień 13.01.2009 to 2.40 zł

Uwagi końcowe

Silną stroną IDM SA jest niewątpliwie duże doświadczenie biznesowe Zarządu. Pewne ryzyko niesie ze sobą na pewno prowadzenie działalności w bardzo zmiennej ostatnio branży finansowej, mocno dotkniętej kryzysem finansowym. Wraz z odbudowywaniem zaufania do branży i wzrostami na giełdach IDM SA ma jednak dużą szansę pozyskania nowych Klientów.
 
Istotnym zagrożeniem dla spółki byłoby ewentualne nadejście kolejnej fali kryzysu. Spółka musi też bacznie obserwować liczną i coraz bardziej agresywną konkurencję, zarówno ze strony wielkich międzynarodowych grup kapitałowych, jak i mniejszych spółek o zasięgu lokalnym.

 

Kategoria: 
Tagi: 

Dodaj komentarz

Markdown

 • Quick Tips:
  • Two or more spaces at a line's end = Line break
  • Double returns = Paragraph
  • *Single asterisks* or _single underscores_ = Emphasis
  • **Double** or __double__ = Strong
  • This is [a link](http://the.link.example.com "The optional title text")
  For complete details on the Markdown syntax, see the Markdown documentation and Markdown Extra documentation for tables, footnotes, and more.

Filtered HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <small>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Proszę, przepisz napis z obrazka do okienka poniżej. Sprawdzamy w ten sposób, czy nie jesteś aby robotem. Wielkość znaków ma znaczenie!
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.