E-Government

Warto odnotować, że Komisja Europejska 3 lutego 2010 odebrała pierwszą e-fakturę od jednego ze swoich dostawców. W tym celu wykorzystano elektroniczną platformę księgową "e-PRIOR eProcurement platform".

Platforma umożliwia przekazywanie faktur elektronicznych za pośrednictwem interfejsu WebServices. Po szczegóły odsyłam do serwisu ePractice.

Tagi: 

IPSec.pl poinformował, że Narodowe Centrum Certyfikacji wystawiło listy TSL (Trust-service status list). Ostatnio zaś Komisja Europejska poinformowała o uruchomieniu podobnej listy na poziomie europejskim.

Przeglądając strony Bankiera trafiłem na film pod tytułem: Koniec z legitymacjami. Chodzi dokładniej o pomysł, by od 1 stycznia 2010 roku zakończyć wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych. Obecnie legitymacja ubezpieczeniowa jest konieczna, by skorzystać z usług państwowej służby zdrowia. Czyżby więc od przyszłego roku miało być prościej, łatwiej i przyjemniej? Nic bardziej błędnego!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty publiczne wykorzystujące elektroniczne formularze mają obowiązek złożenia w prowadzonym przez MSWiA wzorów pism tworzonych na podstawie tychże formularzy. Odpowiednie wytyczne mają być opublikowane na BIP MSWiA. Okazuje się jednak, że realizacja tego wymogu wcale nie jest taka prosta.

Analizując sposób działania systemu e-PUAP w kontekście realizowania przezeń funkcjonalności "elektronicznej skrzynki podawczej" natknąłem się na dość istotną wątpliwość w zakresie zgodności zastosowanego tam rozwiązania z obowiązującymi przepisami.

Na stronach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka znajduje się stanowisko HFPC na temat Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Opinia odnosi się zarówno do (omawianego już przeze mnie) projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, jak i rozporządzeń wykonawczych (do których nie udało mi się jak na razie dotrzeć, nie widzę ich także na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości).

Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego

Rozporządzenie zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące tzw. bezpiecznego urządzenia, certyfikatów kwalifikowanych i procedur bezpieczeństwa w Centrach Certyfikacji.

W lutym tego roku analizowałem pomysł wprowadzenia w polskich sądach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). EPU ma za zadanie głównie umożliwienie efektywnego, elektronicznego przesyłania wezwań do spłaty długu do dłużników. Projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), mający na celu dostosowanie przepisów do EPU, niedawno trafił do Sejmu.

Otrzymałem odpowiedź na wysłane przez e-PUAP pismo, w którym prosiłem o odzyskanie mojego loginu. Odpowiedź nie rozwiązywała mojego problemu - ale to mniej istotne.

Najistotniejsze jest to, że odpowiedź przyszła pocztą elektroniczną, i to pomimo, że rozporządzenie MSWiA w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych nie dopuszcza takiej formy jej doręczenia - chyba, że otrzymana przeze mnie wiadomość nie jest pismo w rozumieniu KPA.

W KPA natomiast czytamy:
Art. 39.
Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Art. 391.
§ 1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona:
1) wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo
2) wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków.

Strony