Investing

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy ADV w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 1.821.415 akcji serii A oraz 2 mln akcji serii B. Oznacza to, że Spółka może przenieść się z NewConnect na główny parkiet GPW. Oferującym akcje jest Copernicus Securities.

Źródło: http://bit.ly/f4Qu1O

Tagi: 

4 marca 2011 roku została podjęta decyzja o wprowadzeniu na rynek Catalyst obligacji wyemitowanych przez spółkę Mera. Są to obligacje zamienne, co znaczy, że ich posiadacz będzie miał prawo zamiany ich na akcje tej spółki (lub wykupienia za gotówkę). 

SSI SA LOGOSecurity System Integration SA to notowana na NewConnect spółka, specjalizująca się głównie w dostarczaniu systemów bezpieczeństwa, automatyki budynkowej i systemów przeciwpożarowych. SSI realizuje też usługi developerskie i informatyczne. 

Tagi: 

W związku z problemami z polskim budżetem Ministerstwo Finansów odgraża się, że zniesie bardzo ostatnio popularny sposób "unikania" podatku Belki - lokaty jednodniowe. Zamierza bowiem uporządkować regulacje dotyczące sposobu obliczania odsetek od lokat, co spowoduje, że lokaty takie nie będą już umożliwiać "optymalizacji podatkowej". W praktyce oznacza to, że efektywne oprocentowanie tych lokat spadnie o mniej-więcej 1/5. W praktyce okaże się, że uzyskanie stopy zwrotu powyżej 3-4% na lokacie nie będzie możliwe. W tej sytuacji naturalne wydaje się poszukiwanie innych, alternatywnych form inwestycji, które dadzą sensowny wynik.

Dom Maklerski IDMSA jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, funkcjonującej w obszarze usług finansowych. W jej skład wchodzą m.in. spółki: Electus S.A., Electus Hipoteczny S.A., Idea TFI S.A., IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., A-Z Finanse S.A. (źródło). 

Tagi: 

 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości to fundusz inwestujący głównie w nieruchomości komercyjne. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu są notowane na warszawskiej Giełdzie. Przyjęto dla nich oznaczenie: BPHFIZSN.

Tagi: 

Internet jest wszędzie. O ile 10 lat temu stwierdzenie tego typu mogłoby budzić pewne kontrowersje, to dziś już brzmi raczej jak truizm. Nie wszyscy jednak wykorzystują jego pełen potencjał. Przeanalizowałem jedną z firm, która - zdaje się - stara się dość mocno wykorzystywać Sieć w celach marketingowych. Spółką tą jest adv.pl - firma świadcząca przede wszystkim usługi z zakresu e-marketingu i e-sprzedaży.

Przeanalizowałem strony własne spółki, a nie serwisy tworzone dla Klientów, z prostego powodu: znana prawda mówi, że szewc bez butów chodzi, a projekty wewnętrzne zazwyczaj są najmniej efektywne. Dlatego uważam, że ocena spółki adv.pl w zakresie ich serwisów własnych może wiele powiedzieć o wewnętrznej jej strukturze i skuteczności biznesowej.