administracja publiczna

Oficjalnie stało się to, o czym wszyscy mówili już od kilku miesięcy. MSWiA ogłosiło, że nie zdąży wydać nowych dowodów osobistych w terminie wymaganym w Ustawie. Urzędnicy chcieliby przesunięcia terminu ich obowiązywania do 1 stycznia 2013 roku. Mam nadzieję, że MSWiA wykorzysta ten czas do uporządkowania projektu i załatwienia większego społecznego "buy-in".

Byłem dziś w banku założyć nowe konto. Pracownik kilkakrotnie przepisywał dane z mojego dowodu osobistego do komputera, sprawdzając przy tym, czy wszystkie się zgadzają. Całość zajęła ponad pół godziny. Czas ten mógłby zostać znacznie skrócony, gdyby bank potrafił odczytać dane z dowodu w sposób automatyczny.

Przeglądając strony Bankiera trafiłem na film pod tytułem: Koniec z legitymacjami. Chodzi dokładniej o pomysł, by od 1 stycznia 2010 roku zakończyć wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych. Obecnie legitymacja ubezpieczeniowa jest konieczna, by skorzystać z usług państwowej służby zdrowia. Czyżby więc od przyszłego roku miało być prościej, łatwiej i przyjemniej? Nic bardziej błędnego!

W lutym tego roku analizowałem pomysł wprowadzenia w polskich sądach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). EPU ma za zadanie głównie umożliwienie efektywnego, elektronicznego przesyłania wezwań do spłaty długu do dłużników. Projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), mający na celu dostosowanie przepisów do EPU, niedawno trafił do Sejmu.

Otrzymałem odpowiedź na wysłane przez e-PUAP pismo, w którym prosiłem o odzyskanie mojego loginu. Odpowiedź nie rozwiązywała mojego problemu - ale to mniej istotne.

Najistotniejsze jest to, że odpowiedź przyszła pocztą elektroniczną, i to pomimo, że rozporządzenie MSWiA w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych nie dopuszcza takiej formy jej doręczenia - chyba, że otrzymana przeze mnie wiadomość nie jest pismo w rozumieniu KPA.

W KPA natomiast czytamy:
Art. 39.
Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Art. 391.
§ 1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona:
1) wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo
2) wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków.

Opisywałem już wymagania, które powinno spełniać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W ramach testów e-PUAP przeanalizujemy, które z nich zostały spełnione przez zespół MSWiA. Analizowany dokument znajduje się w załączniku.

Wstępna analiza struktury

Pierwszą różnicą między obowiązującymi przepisami a systemem e-PUAP jest nazewnictwo. Dokument, o którym rozporządzenia piszą jako Urzędowym Poświadczeniu Odbioru, w przypadku e-PUAP nazywa się Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Z technicznego punktu widzenia jest to nawet lepsza terminologia, bardziej bowiem odpowiada rzeczywistej funkcji tego dokumentu; nie wiem jednak, czy nie spowoduje to jakichś problemów prawnych. Tak czy inaczej w dalszej części niniejszego artykułu będzie wykorzystywana nazwa UPP.

Informacje zawarte w UPP

UPP wystawione przez e-PUAP zawiera:

  • dane adresata pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • dane nadawcy pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • datę doręczenia pisma
  • datę wytworzenia poświadczenia

1 maja ruszył - przynajmniej teoretycznie - system e-PUAP, czyli elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Narodzinom towarzyszyło wiele problemów i komplikacji, ale obecnie zdaje się już nadawać do użycia.

Aby zapoznać się z systemem, wszedłem na adres http://www.epuap.gov.pl. Przyznam szczerze, że serwis, który się wyświetlił, nie wydał mi się nazbyt intuicyjny ani funkcjonalny. Ot, taka sobie stronka, na której nie wiadomo, o co chodzi i gdzie trzeba kliknąć, by zadziałało... Na szczęście po chwili klikania udało mi się zrozumieć ogólną filozofię działania i przystąpiłem do zakładania dla siebie konta.

Po kliknięciu przycisku "Załóż konto" oczom moim pojawił się regulamin korzystania z usługi, w którym możemy przeczytać między innymi:

Próbowałem otworzyć stronę Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Odruchowo wpisałem standardowo wykorzystywany do tego adres: http://bip.mpips.gov.pl i moim oczom pokazał się... sklep internetowy o nazwie zakupownia.pl.

W dniach 17-20 kwietnia 2008 roku odbyła się konferencja linuksowa Pingwinaria 2008, na której miałem przyjemność wystąpić w charakterze prelegenta. Opowiadałem o skomplikowanych mechanizmach, które wpływają na rozwój e-administracji w Polsce. Referat z konferencji znajduje się w załączniku.

Dziś wchodzą w życie przepisy ustawy o podpisie elektronicznym, które obligują podmioty publiczne do przyjmowania podpisanych dokumentów elektronicznych. Ciekawą analizę aktualnej sytuacji w tej branży opublikowała firma MadKom.

Ponadto także od dziś należy ogłaszać akty normatywne i inne akty prawne w formie dokumentów elektronicznych. Temat poruszony został w serwisie prawo.vagla.pl.

Strony