administracja publiczna

Dnia 8 marca 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działając na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, przekształcił utworzone w 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (ADM) w Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). Pierwszym dyrektorem NAC został twórca tej instytucji, dr Nikodem Bończa Tomaszewski.

W serwisie prawo.vagla.pl pojawiła się prośba o przeanalizowanie pierwszych pomysłów dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Chodzi tutaj głównie o efektywne, elektroniczne przesyłanie wezwań do spłaty długu do dłużników. Poniżej znajdują się uwagi, które mi się nasunęły podczas lektury tego dokumentu.

Istnieją wątpliwości, z jakiego formatu podpisu powinna korzystać skrzynka podawcza (rozumiana jako oprogramowanie służące zarówno do odbierania dokumentów elektronicznych przychodzących do urzędu, jak przez ten urząd wysyłanych). Polskie ustawodawstwo rozróżnia tutaj przypadki opisane poniżej.

Dokumenty wysyłane do urzędu

Od 17 do 20 kwietnia 2008 w Krynicy odbędzie się kolejna edycja organizowanych przez PLUG Pingiwnariów. Będę miał przyjemność uczestniczyć w niej w charakterze prelegenta i przedstawić Słuchaczom stan prac nad informatyzacją polskiej administracji publicznej. Zapraszam w imieniu własnym i Organizatorów :).

Dokładniejsze informacje na temat mojej prelekcji pojawią się w najbliższym czasie.

Analizując przepisy rozporządzenia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (rozporządzenie o HSM) można dojść do wniosku, że Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) nie musi być podpisane.

Na forum projektu e-PUAP została opublikowana pierwsza wersja dokumentu pod tytułem: Analiza i studium przypadku dla ustalenia rekomendacji dla pierwotnych wzorów dokumentów elektronicznych przekazywanych przez system e-PUAP oraz Urzędowego Potwierdzenia Odbioru Dokument ten stanowi w praktyce propozycję formatu formularzy elektronicznych.

Na forum projektu e-PUAP, prowadzonego przez MSWiA, opublikowano do zaopiniowania trzy dokumenty:

Mam przyjemność opublikować program CRDGen w wersji 0.2.

Download:CRDGen-0_2.zip (1.3MB)

Features:

  • wprowadzanie danych i przygotowywanie pliku XML opisującego wzór formularza;
  • podpisywanie danych z wykorzystaniem certyfikatu i klucza z magazynu Windows;
  • zwalidowane za pomocą XSD dostarczonego przez CRD (bez tagu MetadaneWniosku).

Stworzyłem prosty proof-of-concept aplikacji generującej dokumenty zawierające opis formularzy elektronicznych przesyłanych do Centralnego Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych. Powstało w J2SE+Swing ze względu na brak serwera aplikacji, na którym bym mógł to posadowić.

Swoją drogą dziwne, że Ministerstwo nie udostępnia tego typu aplikacji...

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006, nr 227, poz.1664) MSWiA ma obowiązek uruchomienia centralnego repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. W repozytorium tym powinny znajdować się wzory pism, które mogą być składane w formie elektronicznej.

Strony