administracja publiczna

Ponieważ w polskim Internecie nie udało mi się zlokalizować sensownego spisu aktów prawnych dotyczących dokumentów elektronicznego (poza ipsec.pl, które to jednak ma niepoprawne odnośniki do niektórych z nich), pozwolę sobie stworzyć spis najważniejszych rozporządzeń dotyczących tego tematu.

  1. Ustawa o podpisie elektronicznym (wersja html)

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to wiadomość elektroniczna, stanowiąca dowód dostarczenia pewnego dokumentu elektronicznego do adresata. Mówimy o dwóch rodzajach Urzędowego Poświadczenia Odbioru:
- UPO wystawiane przez przez organ administracji publicznej (zwany dalej Urzędem), stanowiące poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego wysłanego przez interesanta [1],
- UPO wystawiane przez interesanta, stanowiące poświadczenie odebrania dokumentu wysłanego przez organ administracji publicznej [2], zwane dalej Zwrotnym Poświadczeniem Odbioru (ZPO).

W niniejszym artykule skupię się na formacie UPO wystawianych przez organy administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami UPO powinno spełniać przedstawione poniżej warunki.

Wymagania prawne dotyczące UPO

1. Z [1] wynika, że Urzędowe Poświadczenie Odbioru powinno zawierać:
- pełną nazwę Urzędu,
- datę i czas doręczenia dokumentu (dostarczenia dokumentu do systemu informatycznego Urzędu),
- datę i czas wystawienia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

System e-Poltax to obsługiwany przez Ministerstwo Finansów system elektronicznej komunikacji między płatnikami a urzędami. W chwili obecnej system umożliwia:

  • wysyłkę dokumentów do urzędu,
  • kontrolę stanu sprawy wysłanej do urzędu,
  • wystawianie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

ZUS uruchomił usługę o nazwie Elektroniczny Urząd Podawczy, która de facto realizuje funkcjonalność elektronicznej skrzynki podawczej. W największym skrócie usługa ta stanowi odpowiednik pieczątki stawianej przez pocztę polską na potwierdzeniu nadania, potwierdzającej, że nadaliśmy - na przykład - list polecony do ZUSu.

Z technicznego punktu widzenia serwis Elektronicznego Urzędu Podawczego pełni następujące funkcje:

  • przechowuje i umożliwia wypełnienie formularzy wniosków wysyłanych do ZUS,

Strony