ePUAP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty publiczne wykorzystujące elektroniczne formularze mają obowiązek złożenia w prowadzonym przez MSWiA wzorów pism tworzonych na podstawie tychże formularzy. Odpowiednie wytyczne mają być opublikowane na BIP MSWiA. Okazuje się jednak, że realizacja tego wymogu wcale nie jest taka prosta.

Analizując sposób działania systemu e-PUAP w kontekście realizowania przezeń funkcjonalności "elektronicznej skrzynki podawczej" natknąłem się na dość istotną wątpliwość w zakresie zgodności zastosowanego tam rozwiązania z obowiązującymi przepisami.

Otrzymałem odpowiedź na wysłane przez e-PUAP pismo, w którym prosiłem o odzyskanie mojego loginu. Odpowiedź nie rozwiązywała mojego problemu - ale to mniej istotne.

Najistotniejsze jest to, że odpowiedź przyszła pocztą elektroniczną, i to pomimo, że rozporządzenie MSWiA w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych nie dopuszcza takiej formy jej doręczenia - chyba, że otrzymana przeze mnie wiadomość nie jest pismo w rozumieniu KPA.

W KPA natomiast czytamy:
Art. 39.
Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Art. 391.
§ 1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona:
1) wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo
2) wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków.

Opisywałem już wymagania, które powinno spełniać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W ramach testów e-PUAP przeanalizujemy, które z nich zostały spełnione przez zespół MSWiA. Analizowany dokument znajduje się w załączniku.

Wstępna analiza struktury

Pierwszą różnicą między obowiązującymi przepisami a systemem e-PUAP jest nazewnictwo. Dokument, o którym rozporządzenia piszą jako Urzędowym Poświadczeniu Odbioru, w przypadku e-PUAP nazywa się Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Z technicznego punktu widzenia jest to nawet lepsza terminologia, bardziej bowiem odpowiada rzeczywistej funkcji tego dokumentu; nie wiem jednak, czy nie spowoduje to jakichś problemów prawnych. Tak czy inaczej w dalszej części niniejszego artykułu będzie wykorzystywana nazwa UPP.

Informacje zawarte w UPP

UPP wystawione przez e-PUAP zawiera:

  • dane adresata pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • dane nadawcy pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • datę doręczenia pisma
  • datę wytworzenia poświadczenia

1 maja ruszył - przynajmniej teoretycznie - system e-PUAP, czyli elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Narodzinom towarzyszyło wiele problemów i komplikacji, ale obecnie zdaje się już nadawać do użycia.

Aby zapoznać się z systemem, wszedłem na adres http://www.epuap.gov.pl. Przyznam szczerze, że serwis, który się wyświetlił, nie wydał mi się nazbyt intuicyjny ani funkcjonalny. Ot, taka sobie stronka, na której nie wiadomo, o co chodzi i gdzie trzeba kliknąć, by zadziałało... Na szczęście po chwili klikania udało mi się zrozumieć ogólną filozofię działania i przystąpiłem do zakładania dla siebie konta.

Po kliknięciu przycisku "Załóż konto" oczom moim pojawił się regulamin korzystania z usługi, w którym możemy przeczytać między innymi:

Dziś wchodzą w życie przepisy ustawy o podpisie elektronicznym, które obligują podmioty publiczne do przyjmowania podpisanych dokumentów elektronicznych. Ciekawą analizę aktualnej sytuacji w tej branży opublikowała firma MadKom.

Ponadto także od dziś należy ogłaszać akty normatywne i inne akty prawne w formie dokumentów elektronicznych. Temat poruszony został w serwisie prawo.vagla.pl.

Od 17 do 20 kwietnia 2008 w Krynicy odbędzie się kolejna edycja organizowanych przez PLUG Pingiwnariów. Będę miał przyjemność uczestniczyć w niej w charakterze prelegenta i przedstawić Słuchaczom stan prac nad informatyzacją polskiej administracji publicznej. Zapraszam w imieniu własnym i Organizatorów :).

Dokładniejsze informacje na temat mojej prelekcji pojawią się w najbliższym czasie.

Na forum projektu e-PUAP została opublikowana pierwsza wersja dokumentu pod tytułem: Analiza i studium przypadku dla ustalenia rekomendacji dla pierwotnych wzorów dokumentów elektronicznych przekazywanych przez system e-PUAP oraz Urzędowego Potwierdzenia Odbioru Dokument ten stanowi w praktyce propozycję formatu formularzy elektronicznych.

Na forum projektu e-PUAP, prowadzonego przez MSWiA, opublikowano do zaopiniowania trzy dokumenty:

Strony