prawo

Pod koniec listopada został przekazany do konsultacji społecznych projekt nowej ustawy o podpisie elektronicznym (wraz z uzasadnieniem i oceną jej skutków).

Opinię na temat ustawy przygotowały między innymi:

W lutym tego roku analizowałem pomysł wprowadzenia w polskich sądach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). EPU ma za zadanie głównie umożliwienie efektywnego, elektronicznego przesyłania wezwań do spłaty długu do dłużników. Projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), mający na celu dostosowanie przepisów do EPU, niedawno trafił do Sejmu.

Opisywałem już wymagania, które powinno spełniać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W ramach testów e-PUAP przeanalizujemy, które z nich zostały spełnione przez zespół MSWiA. Analizowany dokument znajduje się w załączniku.

Wstępna analiza struktury

Pierwszą różnicą między obowiązującymi przepisami a systemem e-PUAP jest nazewnictwo. Dokument, o którym rozporządzenia piszą jako Urzędowym Poświadczeniu Odbioru, w przypadku e-PUAP nazywa się Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Z technicznego punktu widzenia jest to nawet lepsza terminologia, bardziej bowiem odpowiada rzeczywistej funkcji tego dokumentu; nie wiem jednak, czy nie spowoduje to jakichś problemów prawnych. Tak czy inaczej w dalszej części niniejszego artykułu będzie wykorzystywana nazwa UPP.

Informacje zawarte w UPP

UPP wystawione przez e-PUAP zawiera:

  • dane adresata pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • dane nadawcy pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • datę doręczenia pisma
  • datę wytworzenia poświadczenia

Dziś wchodzą w życie przepisy ustawy o podpisie elektronicznym, które obligują podmioty publiczne do przyjmowania podpisanych dokumentów elektronicznych. Ciekawą analizę aktualnej sytuacji w tej branży opublikowała firma MadKom.

Ponadto także od dziś należy ogłaszać akty normatywne i inne akty prawne w formie dokumentów elektronicznych. Temat poruszony został w serwisie prawo.vagla.pl.

W serwisie prawo.vagla.pl pojawiła się prośba o przeanalizowanie pierwszych pomysłów dotyczących elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Chodzi tutaj głównie o efektywne, elektroniczne przesyłanie wezwań do spłaty długu do dłużników. Poniżej znajdują się uwagi, które mi się nasunęły podczas lektury tego dokumentu.

Istnieją wątpliwości, z jakiego formatu podpisu powinna korzystać skrzynka podawcza (rozumiana jako oprogramowanie służące zarówno do odbierania dokumentów elektronicznych przychodzących do urzędu, jak przez ten urząd wysyłanych). Polskie ustawodawstwo rozróżnia tutaj przypadki opisane poniżej.

Dokumenty wysyłane do urzędu

Wdrożenie podpisu elektronicznego w firmie niesie za sobą poważne konsekwencje. Z jednej strony upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem i pozwala sprecyzować odpowiedzialność pracowników za wykonywane przez nich akcje, z drugiej zaś powoduje konieczność zbudowania i utrzymania dość rozbudowanej infrastruktury teleinformatycznej.

Ponieważ w polskim Internecie nie udało mi się zlokalizować sensownego spisu aktów prawnych dotyczących dokumentów elektronicznego (poza ipsec.pl, które to jednak ma niepoprawne odnośniki do niektórych z nich), pozwolę sobie stworzyć spis najważniejszych rozporządzeń dotyczących tego tematu.

  1. Ustawa o podpisie elektronicznym (wersja html)

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to wiadomość elektroniczna, stanowiąca dowód dostarczenia pewnego dokumentu elektronicznego do adresata. Mówimy o dwóch rodzajach Urzędowego Poświadczenia Odbioru:
- UPO wystawiane przez przez organ administracji publicznej (zwany dalej Urzędem), stanowiące poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego wysłanego przez interesanta [1],
- UPO wystawiane przez interesanta, stanowiące poświadczenie odebrania dokumentu wysłanego przez organ administracji publicznej [2], zwane dalej Zwrotnym Poświadczeniem Odbioru (ZPO).

W niniejszym artykule skupię się na formacie UPO wystawianych przez organy administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami UPO powinno spełniać przedstawione poniżej warunki.

Wymagania prawne dotyczące UPO

1. Z [1] wynika, że Urzędowe Poświadczenie Odbioru powinno zawierać:
- pełną nazwę Urzędu,
- datę i czas doręczenia dokumentu (dostarczenia dokumentu do systemu informatycznego Urzędu),
- datę i czas wystawienia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.