obligacje

4 marca 2011 roku została podjęta decyzja o wprowadzeniu na rynek Catalyst obligacji wyemitowanych przez spółkę Mera. Są to obligacje zamienne, co znaczy, że ich posiadacz będzie miał prawo zamiany ich na akcje tej spółki (lub wykupienia za gotówkę). 

W związku z problemami z polskim budżetem Ministerstwo Finansów odgraża się, że zniesie bardzo ostatnio popularny sposób "unikania" podatku Belki - lokaty jednodniowe. Zamierza bowiem uporządkować regulacje dotyczące sposobu obliczania odsetek od lokat, co spowoduje, że lokaty takie nie będą już umożliwiać "optymalizacji podatkowej". W praktyce oznacza to, że efektywne oprocentowanie tych lokat spadnie o mniej-więcej 1/5. W praktyce okaże się, że uzyskanie stopy zwrotu powyżej 3-4% na lokacie nie będzie możliwe. W tej sytuacji naturalne wydaje się poszukiwanie innych, alternatywnych form inwestycji, które dadzą sensowny wynik.